Turun Yliopiston Rooli- ja Strategiapeliseura Tyrmä RY
Liittymisohjeet
Tere tulemast meitin kotisivuille!
Henkilörekisteriseloste
Turun yliopiston Rooli- ja strategiapeliseura pitää yllä henkilörekisteriä jäsenistään, eli jäsenrekisteriä. Jäsenrrekisteriin kirjataan kunkin jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti sekä tieto siitä, että kuuluuko kyseinen jäsen Turun Yliopiston Ylioppilaskuntaan kunakin vuonna. Jäsenrekisteristä poistetaan joka vuosi sellaisten jäsenten tiedot, jotka eivät ole olleet seuran jäseniä kahden edeltävän kalenterivuoden aikana. Lisäksi jäsenrekisteristä poistetaan jäsenen tiedot, jos hän niin erikseen pyytää.

Jäsenrekisterin tarkoitus on pitää kirjaa jäsenistä, sekä mahdollisesti ottaa yhteyttä jos esimerkiksi jäsen ei palauta lainaamiaan seuran teoksia. Lisäksi sähköposti sekä facebook ryhmää käytetään kertomaan seuran toiminnasta.

Jäsenrekisterin lisäksi seuralla on sähköpostilista Turun Yliopiston Majordomo palvelussa, sekä ryhmä facebookissa. Näissä rekistereissä täytyy myös ottaa huomioon Turun Yliopiston sekä facebookin tietosuojakäytännöt, mutta TYRMÄ:ry soveltaa omaan toimintaansa tässä selosteessa esitettyjä käytäntöjä. Molemmilta listoilta voi erota joko omatoimisesti tai ottamalla yhteyttä yhdistyksen hallitukseen sähköpostilla.

Rekisteristä vastaa hallitus kollektiivisesti, viimekädessä kuitenkin yhdistyksen puheenjohtaja.

Jäsenrekisteri on Google Drivessä, johon on pääsy vain hallituksen nykyisillä jäsenillä. Käyttöoikeudet tarkistetaan aina vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, poikkeuksena Turun Yliopiston ylioppilaskunta, jolle annetaan tieto siitä montako jäsentä yhdistyksellä on ja kuinka moni näistä on Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan jäsen, kuten Ylioppilaskunnan Järjestööohje velvoittaa. Muillekkin tahoille voidaan jäsenmäärä kertoa, tarpeen vaatiessa. Muita, henkilön yksityisiä tietoja ei luovuteta ilman henkilön erillistä suostumusta tai tuomioistuimen määräystä. Tietoja ei myöskään luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille, posilukien mahdollinen summittainen tieto kokonaisjäsenmäärästä.